Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 19. 1. 2020

Datum objave: 30. 12. 2019
Rok za prijavo: 19. 1. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 48/17, k. o. 2679 – Gradišče II, ID znak: parcela 2679 48/17, v izmeri 63 m2.

Cena navedene nepremičnine je 7.560,00 EUR in ne vključuje 2% DPN.

Razpisne datoteke