Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 27. 1. 2020

Datum objave: 7. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 27. 1. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 996/21, v izmeri 6 m2, k. o. 1738 Dravlje, (ID znak: parcela 1738 996/21).

Cena navedene nepremičnine 720,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke