Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 1. 2020

Datum objave: 8. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 28. 1. 2020

Prodaja nepremičnine: Zemljišče* s parc. št. 181/5, v izmeri 79 m2 (ID znak: parcela 1695 181/5) k. o. 1695 Karlovško predmestje.

Cena navedene nepremičnine je 13.904,00 EUR brez 2%DPN.

*objekt na zemljišču ni last Mestne občine Ljubljana in ni predmet prodaje.

Razpisne datoteke