Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 1. 2020

Datum objave: 8. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 28. 1. 2020

Prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 1648/3 izmeri 52 m2 (ID znak: parcela 1755 1648/3) k. o. 1755 Glince,

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 14630510.

Cena navedene nepremičnine je 4.680,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke