Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 30. 1. 2020

Datum objave: 10. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 30. 1. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 429/13 izmeri 72 m2 (ID znak: parcela 1771 429/13) k. o. 1771 Zadobrova,

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 11315921.

Cena navedene nepremičnine je 5.760,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke