Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 2. 2020

Datum objave: 13. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 2. 2. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 517/9 izmeri 30 m2 (ID znak: parcela 1739 517/9) k. o. 1738 ZGORNJA ŠIŠKA,

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 15190830 ter neprava stvarna služnost v korist podjetja T2 d.o.o., ID omejitve: 19447938.

Cena navedene nepremičnine je 3.600,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke