Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 2. 2020

Datum objave: 13. 1. 2020
Rok za prijavo: 2. 2. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1553/32 izmeri 34m2 (ID znak: parcela 1753 1553/32) k. o. 1753 VIŽMARJE,

Pri predmetnem zemljišču je vpisana neprava stvarna služnost v korist podjetja Telekom Slovenije d.d.., ID omejitve: 14665960.

Cena navedene nepremičnine je 2.720,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke