Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 2. 2020

Datum objave: 15. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 4. 2. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 98/104 izmeri 6 m2 (ID znak: parcela 1722 98/104) k. o. 1722 TRNOVSKO PREDMESTJE,

Cena navedene nepremičnine je 600,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke