Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 2. 2020

Datum objave: 17. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 6. 2. 2020

Prodajo nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 605/65 v izmeri 37 m2, k. o. 1772 Slape, (ID znak: parcela 1772 605/65).

Cena navedene nepremičnine 3.700,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke