Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 2. 2020

Datum objave: 20. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 9. 2. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 983/16 v izmeri 41 m2, k. o. 1753 Vižmarje, (ID znak: parcela 1753 983/16).

Cena navedene nepremičnine 3.280,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke