Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 2. 2020

Datum objave: 29. 1. 2020
Rok za sprejem ponudb: 18. 2. 2020

Oddaja shrambe: ID znak 1728-206-11, shramba v pritličju stavbe na naslovu Breg 8, 1000 Ljubljana v izmeri 4,5 m2. 
Najemnina: 3,00 €/m2 oz. 13,5 €/mesec (najemnina za poslovni prostor se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji). 

Razpisne datoteke