Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 4. 3. 2020

Datum objave: 13. 2. 2020
Rok za sprejem ponudb: 4. 3. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 2106/90 izmeri 29 m2 (ID znak: parcela 1723 2106/90) k. o. 1723 Vič,

Cena navedene nepremičnine je 4.350,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke