Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 3. 2020

Datum objave: 14. 2. 2020
Rok za sprejem ponudb: 5. 3. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 266/14 izmeri 77 m2 (ID znak: parcela 1738 266/14) k. o. 1738 Dravlje,

Cena navedene nepremičnine je 9.240,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke