Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 3. 2020

Datum objave: 19. 2. 2020
Rok za sprejem ponudb: 10. 3. 2020

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 756/2, k. o. 1753 Vižmarje izmeri 2 m2 (ID znak: parcela 1753 756/2),
- zemljišče parc. št. 754/3, k. o. 1753 Vižmarje izmeri 3 m2 (ID znak: parcela 1753 754/3),
- zemljišče parc. št. 754/4, k. o. 1753 Vižmarje izmeri 1 m2 (ID znak: parcela 1753 754/4).

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 720,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke