Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 18. 4. 2012

Datum objave: 3. 4. 2012
Rok za prijavo: 18. 4. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št.: 155/9 in 155/11, obe k.o. Preska, parc. št. 1 k.o. Stožice in parc. št. 655/2, k.o. Nadgorica, zaradi poteka obstoječega plinovoda z oznako L10100, L10140, L10130 in L10000.

Razpisne datoteke