Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 10. 3. 2020

Datum objave: 19. 2. 2020
Rok za sprejem ponudb: 10. 3. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1501/5, k. o. 1749 Gameljne izmeri 46 m2 (ID znak: parcela 1749 1501/5).

Cena navedene nepremičnine skupaj je 2.760,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke