Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 3. 2020

Datum objave: 25. 2. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 3. 2020

Prodaja nepremičnine, pozidanega stavbnega zemljišča s parc. št. 345/2, k. o. 1938 Mengeš, ID znak: parcela 1938 345/2, v celotni izmeri 242 m2, v solastniškem deležu prodajalca, do ¼ od celote.

Zemljišče leži v naravi v območju prometne infrastrukture, javne ceste št. 753181 Gregčeva ulica v naselju Mengeš.

Cena navedene nepremičnine je 1.633,50 brez pripadajočega davka.

Razpisne datoteke