Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 31. 3. 2020

Datum objave: 11. 3. 2020
Rok za sprejem ponudb: 31. 3. 2020

Prodaja nepremičnine: solastniški delež do 30/775 zemljišča parc. št. 120/43, k. o. 1696 Rudnik (ID znak: parcela 1696 120/43),

Cena navedene nepremičnine oz. solastniškega deleža je 262,50 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke