Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 4. 2020

Datum objave: 2. 4. 2020
Rok za sprejem ponudb: 22. 4. 2020

Prodaja nepremičnine: nepozidano stavbno zemljišče parc. št. 1562/158 v izmeri 65 m2, k. o. 2706 Zelena jama, (ID znak: parcela 2706 1562/158).

Cena navedene nepremičnine 12.350,00 EUR brez 22% DDV.

Razpisne datoteke