Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 6. 2020

Datum objave: 14. 5. 2020
Rok za sprejem ponudb: 3. 6. 2020

Prodaja nepremičnin:
- zemljišče parc. št. 387/4, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 387/4),
- zemljišče parc. št. 387/14, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 387/14),
- zemljišče parc. št. 387/15, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 387/15),
- zemljišče parc. št. 387/18, k. o. 1772 Slape (ID znak: parcela 1772 387/18),

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 20.760,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke