Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 6. 2020

Datum objave: 27. 5. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 6. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 974/763, k. o. 1756 Črnuče (ID znak: parcela 1756 974/763), v izmeri 126m2.

Cena navedene nepremičnine je 18.900,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke