Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 6. 2020

Datum objave: 3. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 23. 6. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1060/97, k. o. 1738 Dravlje (ID znak: parcela 1738 1060/97), v izmeri 6m2.

Cena navedene nepremičnine je 720,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke