Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 7. 2020

Datum objave: 15. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 5. 7. 2020

Prodaja nepremičnine: - zemljišče parc. št. 297/18, k.o. 1752 Stanežiče (ID znak: parcela 1752 297/18), v izmeri 73 m2.

Cena navedene nepremičnine je 8.030,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke