Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 5. 7. 2020

Datum objave: 15. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 5. 7. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 297/19, k.o. 1752 Stanežiče (ID znak: parcela 1752 297/19), v izmeri 31 m2.

Cena navedene nepremičnine je 3.410,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke