Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 7. 2020

Datum objave: 16. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 6. 7. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1551/6, k. o. Glince (ID znak: parcela 1755 1551/6), v izmeri 85 m2.

Cena navedene nepremičnine je 7.650,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke