Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 7. 7. 2020

Datum objave: 17. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 7. 7. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 2185/14 v izmeri 21 m2, k. o. 1770 Kašelj, (ID znak: parcela 1770 2185/14).

Cena navedene nepremičnine 1.680,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke