Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 9. 7. 2020

Datum objave: 19. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 9. 7. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 924/3 izmeri 20 m2 (ID znak: parcela 1772 924/3) k. o. 1772 Slape,

Cena navedene nepremičnine je 1.600,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke