Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 7. 2020

Datum objave: 22. 6. 2020
Rok za sprejem pponudb: 12. 7. 2020

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 1096/5 izmeri 9 m2 (ID znak: parcela 1756 1096/5) k. o. 1756 Črnuče,
- zemljišče parc. št. 1095/8 izmeri 10 m2 (ID znak: parcela 1756 1095/8) k. o. 1756 Črnuče,
- zemljišče parc. št. 1095/2 izmeri 36 m2 (ID znak: parcela 1756 1095/2) k. o. 1756 Črnuče,

Cena navedenih nepremičnin skupaj je 6.600,00 EUR brez 22% DDV.

 

Razpisne datoteke