Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 7. 2020

Datum objave: 23. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 13. 7. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1692/64 izmeri 150 m2 (ID znak: parcela 1722 1692/64) k. o. 1722 Trnovsko predmestje,

Cena navedene nepremičnine je 18.000,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke