Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 1. 6. 2012

Datum objave: 17. 5. 2012
Rok za prijavo: 1. 6. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št.: 1127/1, 1127/2, 1128/1 in 1128/2, vse k.o. Ježica, zaradi priključitve načrtovane družinske hiše na zemljišču parc. št. 1132/3 1133/3 k.o. Ježica, na javno komunalno infrastrukturo.

Razpisne datoteke