Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 7. 2020

Datum objave: 30. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 20. 7. 2020

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 523/8 izmeri 35 m2 (ID znak: parcela 1753 523/8) k. o. 1753 Vižmarje,
- zemljišče parc. št. 523/9 izmeri 6 m2 (ID znak: parcela 1753 523/9) k. o. 1753 Vižmarje,

Cena navedene nepremičnine je 3.280,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke