Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 7. 2020

Datum objave: 2. 7. 2020
Rok za sprejem ponudb: 22. 7. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 266/15 izmeri 133 m2 (ID znak: parcela 1738 266/15) k. o. 1738 Dravlje

Cena navedene nepremičnine je 15.960,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke