Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 7. 2020

Datum objave: 30. 6. 2020
Rok za sprejem ponudb: 20. 7. 2020

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 264/8 izmeri 14 m2 (ID znak: parcela 1738 264/8) k. o. 1738 Dravlje,
- zemljišče parc. št. 297/21 izmeri 38 m2 (ID znak: parcela 1738 297/21) k. o. 1738 Dravlje.

Cena navedenih nepremičnin je 4.160,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke