Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 22. 7. 2020

Datum objave: 2. 7. 2020
Rok za sprejem ponudb: 22. 7. 2020

Prodaja nepremičnin:

- zemljišče parc. št. 1383/20 izmeri 178 m2 (ID znak: parcela 1753 1383/20) k. o. 1753 Vižmarje in
- zemljišče parc. št. 1450/6 izmeri 94 m2 (ID znak: parcela 1753 1450/6) k. o. 1753 Vižmarje.

Cena navedenih nepremičnin je 21.760,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke