Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 8. 2020

Datum objave: 14. 7. 2020
Rok za sprejem ponudb: 3. 8. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 282/64 v izmeri 8 m2, k. o. 1722 Trnovsko predmestje, (ID znak: parcela 1722 282/64).

Cena navedene nepremičnine 1.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke