Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 8. 2020

Datum objave: 14. 7. 2020
Rok za sprejem ponudb: 3. 8. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče parc. št. 1019/5 v izmeri 28 m2, k. o. 1756 Črnuče, (ID znak: parcela 1756 1019/5).

Cena navedene nepremičnine 2.800,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke