Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 3. 8. 2020

Datum objave: 14. 7. 2020
Rok za sprejem ponudb: 3. 8. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 418/18 izmeri 88 m2 (ID znak: parcela 1771 418/18) k. o. 1771 Zadobrova Cena navedene nepremičnine je 7.040,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke