Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 12. 8. 2020

Datum objave: 23. 7. 2020
Rok za sprejem ponudb: 12. 8. 2020

Prodaja nepremičnin:
- parc. št. 287/5, v izmeri 3 m2, k. o. 1732 Štepanja vas
- parc. št. 658/8, v izmeri 8 m2, k. o. 1732 Štepanja vas

Cena obeh nepremičnin skupaj je 1.980,00 EUR brez davka.

Razpisne datoteke