Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 6. 2012

Datum objave: 18. 5. 2012
Rok za prijavo: 2. 6. 2012

Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, objavlja namero o sklenitvi neposredne pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parc. št.: 1497/61, 1497/62 in 1497/63, vse k.o. Zadobrova, za potrebe izgradnje nizkonapetostnega voda zaradi priključitve načrtovane družinske hiše Sneberska 15A na zemljišču s parc. št.: 1434/37, 1434/38 in 1434/39, vse k.o. Zadobrova.

Razpisne datoteke