Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 25. 8. 2020

Datum objave: 5. 8. 2020
Rok za sprejem ponudb: 25. 8. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 266/16 izmeri 144 m2 (ID znak: parcela 1738 266/16) k. o. 1738 Dravlje

Cena navedene nepremičnine je 17.280,00 EUR brez 2%DPN.

Razpisne datoteke