Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 2. 9. 2020

Datum objave: 13. 8. 2020
Rok za prijavo: 2. 9. 2020

Oddaja pozidanih stavbnih zemljišč:
- parc. št. 600/3, v izmeri 2.517 m2 in
- parc. št. 600/4, v izmeri 89 m2, obe k. o. 1733 Bizovik,

v brezplačno uporabo za določen čas pet (5) let.

Razpisne datoteke