Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 16. 9. 2020

Datum objave: 26. 8. 2020
Rok za sprejem ponudb: 16. 9. 2020

Predmet oddaje v najem: zemljišče parc. št. 681/3 – delno, v izmeri 80 m2 (ID znak: parcela 1739 681/3) k.o. 1739 Zgornja Šiška.

Zemljišče oddamo v najem za določen čas 1 leta za namen otroškega igrišča.

Cena najema zemljišča, navedenega v 1. točki te namere znaša 960,00 EUR/letno.

Razpisne datoteke