Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 17. 9. 2020

Datum objave: 28. 8. 2020
Rok za sprejem ponudb: 17. 9. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 321/50 izmeri 10 m2 (ID znak: parcela 1756 321/50) k. o. 1756 Črnuče

Cena navedene nepremičnine je 1.200,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke