Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 23. 9. 2020

Datum objave: 3. 9. 2020
Rok za sprejem ponudb: 23. 9. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 957/7, v izmeri 120 m2 (ID znak: parcela 1753 957/7) k. o. 1753 Vižmarje

Cena navedene nepremičnine je 9.600,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke