Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 9. 2020

Datum objave: 8. 9. 2020
Rok za prijavo: 28. 9. 2020

Oddaja poslovnega prostora: poslovni prostor št. P03 v skupni izmeri 31,9 m2, na naslovu Trubarjeva cesta 76, 1000 Ljubljana, za nedoločen čas.

Cena najema: 8,10 €/m2 oz. 258,39 €/mesec (najemnina za poslovni prostor se mesečno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji).

Razpisne datoteke