Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 29. 9. 2020

Datum objave: 9. 9. 2020
Rok za prijavo: 29. 9. 2020

Prodaja nepremičnine: pozidano stavbno zemljišče s parc. št. 668/11 v izmeri 25 m2, k. o. 1732 – Štepanja vas, ID znak: parcela 1732 668/11.

Cena navedene nepremičnine je 3.000,00 EUR in ne vključuje pripadajočega 2% davka na promet nepremičnin.

Zemljišče v naravi predstavlja neposredni dovoz in dostop do stanovanjskega objekta, ki v naravi neposredno meji na zemljišče s parc. št. 668/11, k. o. 1732 – Štepanja vas. Pri zemljišču je v zemljiški knjigi vknjižena neprava stvarna služnost v korist Telekom Slovenije, d. d..

Razpisne datoteke