Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 6. 10. 2020

Datum objave: 16. 9. 2020
Rok za sprejem ponudb: 6. 10. 2020

Prodajo nepremičnine: zemljišče parc. št. 45/21, v izmeri 41 m2 (ID znak: parcela 1771 45/21) k. o. 1771 Zadobrova

Cena navedene nepremičnine je 3.280,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke