Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 13. 10. 2020

Datum objave: 23. 9. 2020
Rok za sprejem ponudb: 13. 10. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 1562/65 izmeri 19 m2 (ID znak: parcela 2706 1562/65) k. o. 2706 Zelena jama.

Cena navedene nepremičnine je 2.850,00 EUR brez 2% DPN.

*Mestna občina Ljubljana prodaja samo zemljišče, ne pa tudi izdelane garaže nad zemljiščem.
Zainteresirana oseba mora predložiti vse listine (veriga pogodb, slep o dedovanju, ipd.) v zvezi z posestjo garaže nad prodajanim zemljiščem od izgradnje garaže dalje.

Razpisne datoteke