Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 20. 10. 2020

Datum objave: 30. 9. 2020
Rok za sprejem ponudb: 20. 10. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče pod garažo* parc. št. 1562/64 izmeri 19 m2 (ID znak: parcela 2706 1562/64) k. o. 2706 Zelena jama.

Cena navedene nepremičnine je 2.850,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke