Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Zaključen: 28. 10. 2020

Datum objave: 8. 10. 2020
Rok za sprejem ponudb: 28. 10. 2020

Prodaja nepremičnine: zemljišče parc. št. 1651/8 izmeri 33 m2 (ID znak: parcela 1651/8) k. o. 2682 Brdo

Cena navedene nepremičnine je 3.960,00 EUR brez 2% DPN.

Razpisne datoteke